Instalacje gazowe

Zamknięte systemy wody chłodzącej

Chłodzenie i instalacje gazowe - Instalacja wody chłodzącej
Zamknięty układ chłodzenia
Odrębnym polem działalności RIVY jest projektowanie i dostawa zamkniętych układów wody chłodzącej dla zakładów obróbki cieplnej. Układy w wersji grawitacyjnej lub ciśnieniowej projektujemy dla poszczególnych urządzeń lub jako układy zbiorcze dla linii/ całych zakładów. Potrzeby układów chłodzenia pieców w zakresie ochrony termicznej czułych podzespołów, szybkiego chłodzenia mediów hartowniczych po procesach hartowania czy dostarczania zimna procesowego dla kontrolowanego chłodzenia wsadów są zaspokajane dzięki efektywnej wymianie ciepła w systemach wodnych łatwo dostosowujących się do chwilowych potrzeb.
Znajomość budowy urządzeń, procesów obróbki cieplnej i wymagań technologicznych a z drugiej strony zasad tworzenia bilansów cieplnych w oparciu o profesjonalne narzędzia obliczeniowe czynią z nas partnerów w rozwiązywaniu problemów odprowadzania i rekuperacji nadmiaru ciepła.

Systemy zaopatrzania hartowni w azot

Azot stosowany jest w hartowaniach jako gaz zabezpieczający i technologiczny pod różnymi ciśnieniami i w różnych cyklach. W trakcie rozbudowy hartowni o kolejne urządzenia może wystąpić, nie zawsze oczywisty, niedostatek azotu dla prawidłowego zabezpieczenia istotnych dla bezpieczeństwa funkcji w piecach z atmosferami reaktywnymi w przypadku równoczesnego wystąpienia konkurencyjnego zapotrzebowania. Obniża to bezpośrednio bezpieczeństwo całego zakładu obróbki cieplnej. Podejmujemy się analizy zapotrzebowania na azot jako gaz ochronny, a w razie potrzeby uzupełnienia istniejącego systemu zaopatrzenia w azot o niezbędną infrastrukturę (dodatkowe parownice azotu płynnego, zbiorniki buforowe, reduktory ciśnienia instalacji wewnętrznej, systemy ostrzegania o wyciekach, kolektory rurowe).
Chłodzenie i instalacje gazowe - Instalacja azotu
Instalacja zasilania azotem
Zaudytowany układ zaopatrzenia w azot może być na życzenie zoptymalizowany przez nadrzędny system priorytetyzacji zużycia azotu. System ten nadzoruje przewidywane chwilowe zużycie przez poszczególne urządzenia azotu technologicznego, azotu do wyrównywania ciśnień podczas hartowania w przedsionkach / komorach chłodzenia, azotu w układach pneumatycznych oraz azotu do planowego i awaryjnego płukania pieców z atmosfery reaktywnej i ustawia priorytety poszczególnych urządzeń pod względem optymalizacji zużycia azotu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
System nadrzędny podwyższa bezpieczeństwo pracy, zapobiega mikrowybuchom przy przeładunkach, ostrzega o sytuacjach nadzwyczajnych (wycieki), ułatwia logistykę zaopatrzenia w azot i optymalizuje jego zużycie.