Endogeneratory

Endogeneratory są specjalnością naszej firmy od początku istnienia. Atmosfera reaktywna o ściśle określonym składzie i właściwościach wytworzona z gazu ziemnego lub propanu jest szeroko stosowana w wysokojakościowej obróbce termochemicznej. Dzisiejsze konstrukcje ekonomicznie pracujących, niskoobsługowych endogeneratorów z automatyczną regulacją wydajności i kontrolą punktu rosy stanowią niezbędne wyposażenie linii pieców komorowych i agregatów do nawęglania.
Endogeneratory RIVA serii EG są dostępne w różnych klasach wydajnościowych:
Endogenerator
Endogeneratory dostępne są w różnym wykonaniu – z gazowymi i elektrycznymi systemami grzania, powietrznymi i wodnymi systemami chłodzenia i różnych wersjach dostosowywane indywidualnie do systemów zagazowywania pieców Użytkownika.