Piece przemysłowe

Naszą specjalnością są piece do prowadzenia klasycznych procesów obróbki termochemicznej – nawęglania, węgloazotowania, regeneracji węgla w stali, hartowania, w tym hartowania niskodeformacyjnego. Produkujemy urządzenia wsadowe oraz do pracy ciągłej, jak piece z obrotowym trzonem oraz piece przelotowe o konstrukcji dostosowanej do potrzeb naszych partnerów.
Wszystkie urządzenia są projektowane od podstaw przez nasze biuro konstrukcyjne. Każdorazowo dokonujemy szczegółowych obliczeń cieplnych i racjonalizujemy zużycie mediów. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować optymalne rozwiązania tak w zakresie systemów grzejnych, doboru izolacji, wewnętrznych systemów transportu a także systemów zagazowywania. Podstawowymi rodzajami stosowanych przez nas atmosfer są endogaz, azot- metanol, gaz ziemny, propan, wodór czy azot – w zależności od wymagań procesowych i jakościowych.
piec komorowy RMK ESP

Piece dostosowane do wymagań klienta

W piecach zintegrowanych stosujemy wanny olejowe lub polimerowe, a na życzenie również wanny solne do hartowania martenzytycznego i bainitycznego. Dzięki precyzyjnej kontroli warunków fazy chłodzenia oraz dodatkowym środkom technicznym zabudowanym bezpośrednio w przedsionkach / śluzach pieców oferujemy urządzenia o podwyższonych parametrach w zakresie hartowania niskodeformacyjnego bez dodatkowych operacji prostowania / szlifowania.
Nasze urządzenia o budowie modułowej są w prosty sposób dostosowane do oczekiwań wydajnościowych oraz cykli produkcyjnych i doskonale nadają się do integracji w ciągi technologiczne zakładów produkcyjnych. Celowo dobrany stopień automatyzacji obniża nakłady na handling detali i obsługę urządzeń, zmniejsza ryzyko awarii i wydłuża żywotność / przebiegi pomiędzy serwisami przy akceptowalnych nakładach finansowych.
Niestandardowe urządzenia handlingu i oprzyrządowanie dostosowane do indywidualnych wymagań wytwórczych umożliwiają pełną integrację urządzeń do obróbki cieplnej z wcześniejszymi stadiami obróbki mechanicznej i zminimalizowanymi potrzebami obróbki w stanie utwardzonym, włączając procesy mycia, znakowania itp. My jesteśmy na Państwa usługi, nasze urządzenia na usługi Państwa produkcji.

Piece z atmosferami reaktywnymi

RMK ESP – piec komorowy do hartowania bezdeformacyjnego

Piece komorowe do nawęglania / węgloazotowania i hartowania ze zintegrowanymi urządzeniami do hartowania niskodeformacyjnego. Seria pieców RMK ESP jest przeznaczona do nawęglania i hartowania podatnych na deformacje hartownicze detali o znacznych rozmiarach.
Opatentowane urządzenie do zaciskania detali w oprzyrządowaniu hartowniczym przed zanurzeniem do wanny olejowej jest wyposażone w szereg aktywnych organów wykonawczych, które precyzyjnie reagują na ruchy wywołane przemianami fazowymi i uwalnianiem naprężeń.
piec komorowy RMK ESP
To unikalne w skali światowej rozwiązanie pozwala aktywnie kontrolować geometrię detalu od momentu wyprowadzenia z komory grzania przez cały proces hartowania.
Zaletami tego rozwiązania są:
Konstrukcja pieca o podwyższonej sztywności, dokładności wykonania i zawężonej tolerancji układu sterowania (w tym prostości trzonu, równomierności rozkładu temperatury i precyzyjnej kontroli potencjału nawęglającego atmosfery) w połączeniu z mechanizmem kontrolowanego hartowania minimalizują ryzyko obróbki cieplnej wymagających pod względem jakościowym detali

Integracja procesu austenityzacji, kontroli geometrii detalu od momentu wyprowadzenia wsadu z komory grzania i kontrolowanego chłodzenia w wannie olejowej o znacznej pojemności i z zastosowaniem precyzyjnego systemu cyrkulacji i kontroli temperatury umożliwiających osiąganie wysokich twardości. Wszystkie fazy procesu hartowania i kontroli geometrii odbywają się w atmosferze ochronnej w sposób w pełni zautomatyzowany.
Przeciwdziałanie deformacjom hartowniczym w czasie rzeczywistym precyzyjnie w miejscach ich ujawniania

RRMK – piec dwukomorowy dla produkcji masowej

Piece dwukomorowe do procesów termochemicznych z komorami chłodzenia w gazie lub hartowania w wannach olejowych o podwyższonej wydajności typu RRMK.
Piece typu RRMK przeznaczone są do wydajnego prowadzenia procesów krótkoterminowego nawęglania lub węgloazotowania dla produkcji masowej. Są rozwiązaniem pośrednim między piecami komorowymi a agregatami przelotowymi. Dzięki autorskiemu rozwiązaniu mechanizmu transportu wewnętrznego między komorą grzania a komorą procesową nagrzane wsady nie są narażone na kontakt z atmosferą zewnętrzną podczas przeładunków / załadunków nowych wsadów.
piec dwukomorowy RRMK
Precyzyjne systemy grzania i kontroli potencjału nawęglającego pozwalają na homogeniczną obróbkę dużych gabarytowo wsadów składających się z detali wymagających precyzyjnej obróbki cieplnej.

RMK – piec komorowy do procesów termochemicznych

Piece komorowe RMK służą do procesów termochemicznych. Wyróżniają się wśród innych podobnych konstrukcji solidną budową i zawężonymi tolerancjami wykonawczymi i procesowymi.
Piece serii RMK dostępne w kilku wielkościach i wersjach wykonania przeznaczone są do współpracy w automatycznych lub manualnie obsługiwanych liniach produkcyjnych z kompatybilnymi myjkami, piecami do odpuszczania i infrastrukturą logistyczną. Poszczególne urządzenia linii obsługiwane są przez precyzyjne urządzenia załadowczo-wyładowcze do pracy jedno- lub dwustronnej z opcją poruszania w dwóch kierunkach (np. dla parkowania wzdłuż linii lub obsługi dwóch równoległych linii pieców).

piec komorowy RMK

REF – piec z obrotowym trzonem do nagrzewania detali

Piece typu REF przeznaczone są do nagrzewania detali w atmosferach kontrolowanych przed hartowaniem na prasach precyzyjnych detali typu koło zębate lub pierścień.
Piece REF są oferowane w różnych wykonaniach i wydajnościach. Piece są obsługiwane manualnie lub automatycznie w gniazdach z jedną lub kilkoma prasami hartowniczymi. W ramach grupy Polcasting oferujemy prasy do hartowania w oprzyrządowaniu lub na trzpieniu oraz kompletne zautomatyzowane gniazda obsługiwane przez manipulatory lub roboty.

Piec z obrotowym trzonem REF

Agregaty typu BF, CF i DF

Agregaty przelotowe różnej konstrukcji napędu wewnętrznego przeznaczone są do obróbki termochemicznej oraz podgrzewania przed hartowaniem w atmosferach zapobiegających odwęgleniu masowych detali.
Specjalnością naszej firmy są agregaty o wydajności do 1000 kg/h. Produkujemy urządzenia w wykonaniu specjalnym do trudnych detali, w tym z transportem na taśmach odlewanych, ze zintegrowanymi systemami załadunku, myjkami i piecami do odpuszczania. Hartowanie odbywa się w wannach olejowych lub polimerowych w ściśle kontrolowanych warunkach.
Agregat BF
Autorska konstrukcja zsypów do wanny z kurtynami olejowymi lub polimerowymi chroni efektywnie atmosfery piecowe oraz zapobiega powierzchniowym uszkodzeniom mechanicznym detali.

Piece z atmosferą neutralną

Mamy wieloletnie doświadczenie z zastosowaniem atmosfery ochronnej azotu w procesach normalizacji, wyżarzania i odpuszczania wysokotemperaturowego. Nasze wydajne i jednocześnie oszczędne systemy dozowania atmosfery pozwalają na efektywną ochronę powierzchni wrażliwych detali. W naszych piecach do wysokiego i średniego odpuszczania oferujemy również zintegrowane systemy obróbki podzerowej do – 120oC.

TFA – piec komorowy do normalizacji

Komorowe piece do normalizacji typu TFA przeznaczone są do pracy w cyklach quasi-ciągłych w zakresie temperatur 450 – 930 – 450oC w atmosferze ochronnej azotu. Główne zastosowanie to normalizacja i wyżarzanie międzyoperacyjne detali bezpośrednio na halach produkcyjnych. Piece TFA dostępne są w dwóch wersjach na 1t i 2 t wsadu.
Główne zalety pieca TFA:
Główną zaletą jest wysoka jakość procesów prowadzonych w atmosferze ochronnej azotu oraz duża wydajność dzięki efektywnym systemom nagrzewania i wspomaganym systemom wymuszonego chłodzenia.
Skrócenie łącznego czasu procesu – osiągnięte dzięki współpracy pieca TFA z zewnętrzną komorą chłodzenia w powietrzu w zakresie temperatur poniżej 450oC i obsłudze przez specjalną ładowarkę bezszynową.
Dzięki temu piec pracuje ciągle w optymalnym zakresie temperatur osiągając duże oszczędności energetyczne.
Piec TFA
Ładowarka z zewnętrznym napędem ciężkim wózkiem paletowym przystosowana jest do załadunku wstępnie nagrzanego pieca i swobodnego handlingu gorących wsadów. Dzięki takiej koncepcji załadunku nie jest wymagane specjalne ustawienie pieca i komory w gniazdo produkcyjne. Rozdzielenie konstrukcji ładowarki i napędu pozwala wykorzystać wózek paletowy do innych zadań w czasie trwania procesów w piecu. Mechanizm podnoszenia wsadu na łapach ładowarki jest chroniony prawami autorskimi

CFA – piec komorowy do odpuszczania

Piece komorowe serii CFA przeznaczone są do wysokiego odpuszczania w temperaturach do 750oC w atmosferze azotu lub w przypadku nadmiaru endogazu – spalonego endogazu.
Gazoszczelna konstrukcja pieca, precyzyjne systemy grzania oraz wydajne systemy cyrkulacji zapewniające wysoką homogeniczność temperatury i równomierne nagrzewanie wsadu w całym cyklu odpuszczania w połączeniu z oszczędnymi systemami zagazowywania pieca czynią z pieca CFA doskonałe narzędzie wydajnej i wysokojakościowej obróbki średniotemperaturowej tak do odpuszczania jak i wyżarzania międzyoperacyjnego.

piec CFA

TF - piec do odpuszczania w atmosferze powietrza

Piece TF do odpuszczania w atmosferze powietrza w wersji nisko-, średnio- i wysokotemperaturowej Seria pieców TF, wykonana w dziesiątkach egzemplarzy, charakteryzuje się solidną konstrukcją i wydajnymi systemami grzania i cyrkulacji atmosfery gwarantującymi szybki nagrzew i wysoką równomierność temperatury wsadu w szerokim zakresie.
Piece TF są szczególnie dobrze przystosowane do intensywnego odpuszczania wsadów po hartowaniu w liniach pieców komorowych. Znane zjawisko nasiąkania izolacji pieca parami oleju z niedomytych wsadów może powodować degradację podzespołów pieca i grozi lokalnymi pożarami, także w przewodach odciągowych.
piec TF
Konstrukcja pieców TF jest przygotowana na tego typu zjawiska, jest przyjazna w serwisowaniu i ułatwia periodyczne usuwanie skutków zaolejenia. Tym samym piece TF są bezpieczniejsze w użytkowaniu i wyróżniają się długowiecznością. Dodatkowe systemy jak obróbka podzerowa są dostępne na życzenie.

Piece niestandardowe

W trakcie naszej wieloletniej działalności wyprodukowaliśmy cały szereg komorowych pieców niskotemperaturowych do różnych zastosowań jako:
Racjonalna koncepcja, długowieczne systemy grzania z elektrycznymi elementami grzejnymi o niskim obciążeniu powierzchniowym, efektywne systemy cyrkulacji tłumaczą wysokie walory użytkowe i korzystny stosunek ceny do wartości urządzeń. Zapraszamy do współpracy.